logo logo
 • fotoslide

  DESIGNOVÉ PODLAHY

  moderní broušené stěrky

  více zde
 • fotoslide

  BROUŠENÉ BETONY

  moderní broušené a leštěné betony

  více zde
 • fotoslide

  BROUŠENÉ BETONY

  moderní broušené a leštěné betony

  více zde
 • fotoslide

  GROUTEX

  kotevní, výplňové a reprofilační malty

  více zde
 • fotoslide

  STABILNÍ FIRMA

  jsme tu pro vás od roku 1995

 • ÚVOD
 • O FIRMĚ
 • AKTUALITY
 • 2006

Aktuality 2006

Podlahy ve skladové hale, Neslovice

09. 11. 2006 | 1. etapa realizace betonové podlahy ve skladové hale firmy Arttec.

V bývalém vojenském areálu, nyní v nově vznikající průmyslové zóně u obce Neslovice realizujeme v novostavbě skladu firmy Arttec betonovou podlahu o ploše 1.900 m2.

Podlahy na Špilberku, Brno

06. 11. 2006 | Realizace betonové podlahy v bastionu brněnské pevnosti Špilberk.

V areálu nově rekonstruované části - bastionu brněnského hradu Špilberk jsme subdodávkou pro firmu Tocháček realizovali betonovou podlahu v budoucím archívu.

Podlahy v MZA, Brno

26. 10. 2006 | Zahájena první etapa realizace betonových podlah v Moravském archivu.

Ve čtvrtek 26.10. byla zahájena realizace betonových podlah v nově budovaném sídle Moravského zemského archivu. Areál je umístěn v Brně-Bohunicích blízko nové výstavby univerzitního kampusu. Pokládka strojně hlazených podlah je subdodávkou firmě Techfloor.

Zpevňující injektáž železničního mostu, Střelice

29. 09. 2006 | Nesmrštivá zálivka Groutex 601 a rychlocement Multifix Rapide při opravě mostu "Železňák" u Střelic.

Na železniční trati Brno - Moravský Krumlov kousek za Střelicemi stojí od roku 1900 most zvaný 'Železňák'. Poslední zářijový týden zde byly ukončeny sanační práce, mj. probíhaly i zpevňovací injektáže mostního oblouku zálivkovou hmotou Groutex 601. Byly prováděny 3-4 m hluboké vrty do tělesa mostu a následná injektáž dutin a prasklin pomocí šnekového čerpadla. Otvory a praskliny vedoucí až k povrchu (obr. 5-7), kterými unikala čerpaná zálivka byly utěsněny rychlocementem Multifix Rapide.

Konference Podlahy 2006, Praha

21. 09. 2006 | Prvnímu ročníku nově vzniklé konference se podařilo úspěšně zahájit tradici setkávání celé škály odborníků zabývajících se problematikou podlah ve výstavbě.

Ve dnech 21. a 22. září se v Praze v přednáškovém sále Masarykovy koleje ČVUT konal 1.ročník konference PODLAHY 2006. Cílem nové akce, která je začleněna do celoživotního vzdělávacího systému ČKAIT je vytvořit prostor pro výměnu informací v oblasti podlahových konstrukcí v celé šíři oboru jak se s ním setkávají projektanti, prováděcí firmy, výrobci i prodejci materiálů. V průběhu dvoudenní akce zaznělo 35 přednášek, které byly tematicky začleněny do šesti oblastí:

 • 1. Konstrukční řešení podlahových konstrukcí, věda a výzkum, normalizace, vady a poruchy podlahových konstrukcí
 • 2. Betonové podlahové konstrukce včetně průmyslových
 • 3. Monolitická teraca, samonivelační stěrky, lité anhydritové podlahy
 • 4. Podlahy s dřevěnými nášlapnými vrstvami
 • 5. Keramické a kamenné dlažby včetně lepicích hmot
 • 6. Syntetické podlahoviny – nátěry, plastbetony

Akce konané pod záštitou Cechu podlahářů České republiky se zúčastnilo přes 160 odborníků.

Kotvení svodidel New Jersey, VMO Brno

20. 09. 2006 | V září probíhala další etapa osazování svodidel na budované MÚK VMO Hlinky.

Během léta dochází k postupnému osazování betonových svodidel na jednotlivé dokončené etapy mimoúrovňové křižovatky Hlinky, která bude součástí velkého městského okruhu v Brně. Materiál Groutex se využívá jednak při osazování mostních prvků (OHL ŽS) a dále ke kotvení kotvících šroubovic betonových svodidel typu New Jersey. Vrty a následnou zálivku závitových tyčí uskutečňuje firma OMO.

Kotvení postupové frézy, PBS Třebíč

25. 08. 2006 | Dodávka materiálu Groutex 603 ke kotvení postupové frézy.

V srpnu probíhala instalace nové postupové frézy ve strojírenském podniku První brněnská strojírna Třebíč. Den před uchycením základového prvku byla do nachystaných otvorů napuštěna voda, která nasákla do okolního betonu a zajistila penetraci pro aplikaci nesmrštivé zálivky Groutex 603 následující den.

Lepení nové podlahy adhézním můstkem Barbotec RB

14. 08. 2006 | V Podbořanech jsme jako subdodávku pro Betafloor realizovali nástřik adhézního můstku Barbotec RB.

Ve dnech 14.8. probíhala v Podbořanech jedna z etap rekonstrukce průmyslové haly - pokládka nové betonové podlahy firmou Betafloor. Vzhledem k místním dispozicím bylo potřebné položit novou vrstvu v tloušťce od 6 cm. Jako subdodávku jsme realizovali nástřik adhézního můstku Barbotec RB před pokládkou betonové směsi. Technika "čerstvé do čerstvého" zajišťuje přilnutí nové betonové vrstvy k podkladní ploše. Dilatační celky nové vrstvy se následně řežou dle dilatací staré podkladní vrstvy. Celková realizovaná plocha ve výrobní hale keramických obkladů byla cca 1500 m2.

Roadware 2006, Praha

16. 05. 2006 | V polovině května jsme vystavovali na veletrhu Roadware 2006 v Praze.

Ve dnech 16. až 18.května jsme se zúčastnili v Průmyslovém paláci mezinárodní silniční výstavy Roadware 2006. Na 12. ročníku výstavy prezentovalo 80 firem své výrobky a služby určené zvláště pro oblast silniční a železniční dopravy. Naše prezentace byla zaměřena na použití materiálu Groutex v dopravním stavitelství. Výstavu navštívilo přes 2000 návštěvníků.

Sympozium Mosty 2006, Brno

27. 04. 2006 | Koncem dubna jsme prezentovali použití nesmrštivých malt řady Groutex při výstavbě mostních děl na Mezinárodním sympoziu "Mosty 2006".

11. ročník sympozia "Mosty 2006" se tradičně uskutečnil během konání stavebních veltrhů IBF na brněnském výstavišti. Akce byla pořádána pod záštitou ministra dopravy pana Milana Šimonovského, který ji také zahájil. Jednotlivé přednáškové bloky byly tématicky zaměřeny na Výstavbu, správu a údržbu mostních objektů v ČR; Mosty v Evropě a ve světě; Mosty v České republice a Stavební činnost v oboru mostního stavitelství. Odborného programu se kromě specialistů stavebních a projekčních firem zúčastnila i řada zástupců Ministerstva dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Českých drah a.s., Správy železničních dopravních cest s.o. a České silniční společnosti.

Veletrh Coneco 2006, Bratislava

04. 04. 2006 | Začátkem dubna jsme se již potřetí zúčastnili veletrhu Coneco s prezentací nesmrštivé malty Groutex a podpory jejího využití na Slovensku prostřednictvím dodávek firmou MFC v Bratislavě.

Tradiční jarní veletrh stavebnictví Coneco se uskutečnil v prvním dubnovém týdnu. Již 27.ročník této výstavy díky dlouhé zimě fakticky odstartoval stavební sezónu. Vysoká návštěvnost potvrdila zájem slovenské veřejnosti o novinky a technologie z oblasti stavebnictví. Prezentace nesmrštivých malt řady Groutex se letos zaměřila na jejich využití v dopravní infrastruktuře. Zájem o nestandardní a mnohdy vysoce efektivní postupy projevili jak pracovníci z oblasti projekčních kanceláří, tak řada zástupců stavebních firem. Věříme, že jim vysoce kvalitní materiál pomůže při realizaci jejich staveb. S odbornými dotazy Vám rádi pomohou pracovníci firmy MFC, na Výhonské ulici v areálu Drevony (kontaktní údaje v sekci "Kontakty").

Anhydritové podlahy pro Feromat, Brno

03. 02. 2006 | V pátek 3.2. začala realizace 1.etapy lití anhydritových podlah v přístavbě sídla firmy Feromat v Brně-Maloměřicích.

Přístavba správní budovy a prodejního skladu brněnské firmy Feromat probíhá nedaleko cementárny v Maloměřicích. Pro dodavatele stavby realizujeme v několika etapách lití anhydritových podlah o celkové ploše přes 700 m2. Finální povrchovou úpravou budou epoxidové podlahy a dlažba.

Konference Železniční mosty 2006, Praha

19. 01. 2006 | Dne 19.1.2006 proběhla v Praze konference "Železniční mosty a tunely". Zúčastnili jsme se formou prezentace v předsálí kongresové haly a příspěvku ve sborníku o mostech v Belgii.

Ve čtvrtek 19.1.2006 se uskutečnila v Praze v hotelu Olšanka jednodenní konference "Železniční mosty a tunely". Již 11. ročník akce pořádaly společně SUDOP Praha a.s., České dráhy, a.s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. s mediální podporou časopisu Konstrukce a internetového serveru www.mosty.cz. Ve třech blocích představili přednášející na 20 realizací mostů a tunelů na železničních tratích po celé republice. V předsálí během konference proběhla prezentace firem, které jsme se zúčastnili panelem zaměřeným na výstavbu prefabrikovaných mostů pro tratě TGV v Belgii. O přestávkách byla tato výstava prostorem pro diskuze a neformální setkání odborníků z řad investorů, projektantů a realizačních firem, stejně jako správců železniční cesty. Konference je zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Podlití patek lanového mostu, Nymburk

16. 01. 2006 | Materiál Groutex byl použit na podlití ocelových patek závěsného mostu u města Nymburk, realizátorem stavby je firma SMP CZ.

Materiál Groutex byl použit na podlití ocelových patek mostu u města Nymburk, realizátorem stavby je firma SMP CZ.


foto

Groutex na stavbě sběrného střediska ČP, Brno

06. 01. 2006 | První dodávka nesmrštivých zálivek Groutex 601 na stavbu areálu sběrného střediska České pošty v Brně.

První dodávka nesmrštivých zálivek Groutex 601 na stavbu rozsáhlého areálu sběrného přepravního uzlu České pošty v Brně. Zhotovitelem výstavby je SKANSKA CZ, divize Pozemní stavitelství Morava. Realizátorem montáže prefabrikovaného skeletu je firma Monters Olomouc. Zálivky Groutex se používají na kotvení výztuží, zálivku trnů vazníků a zálivku spár mezi prefabrikáty.

Kontakt Tetčice

Sídlo firmy a prodejní sklad:

PROFIMAT s.r.o.
Rosická 359,
664 17 Tetčice
546 410 075
IČ: 60738901,
DIČ: CZ60738901

Objednávky materiálu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní doba:

  Po-Pá 8:00–12:00, 13:00–16:00 h

Mapa Tetčice

Kontakt Praha

Expediční sklad v Praze:
Zde pouze výdej materiálu!

Lagermax spedice a logistika s.r.o.
U Prioru 1/1059,
161 00 Praha 6
220 196 634 Alena Paulíková
220 196 382 Monika Janoušková

Objednávky materiálu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
uveďte místo vyzvednutí - sklad Praha

Provozní doba:

  Po-Pá 7:30–16:30 h


Mapa Praha

Kontakt Hranice

Expediční sklad v Hranicích:
Zde pouze výdej materiálu!

STAVBY OMO s.r.o.
Tovární ulice, před č.p. 1957
753 01 Hranice
602 685 503 p. Hub
725 746 871 p. Dagmar Haitlová

Objednávky materiálu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
uveďte místo vyzvednutí - sklad Hranice

Provozní doba:

  Po-Pá 7:00–14:00 h


Mapa Hranice      Profimat © 1995– | HV